Fyzioterapeutka

Absolvovala jsem mnoho kurzů zabývajících se léčbou těla i duše či celostní přístupy. Vše jsem vždy testovala nejprve na sobě, abych pochopila, co klient může prožívat. Zdaleka ne všechny postupy mi fungovaly na každého. Nepatřím ovšem k těm, kteří haní jednu metodu a vyzdvihují jinou.

Jsem přesvědčena, že ku prospěchu fungují všechny metody. Záleží ovšem na tom, s jakým záměrem jsou použity.

Ráda bych zde zmínila kurzy, které mne v péči o lidské tělo i duši zásadně ovlivnily.
První významný kurz byl kurz Fyzikální terapie vedený Mgr. Josefem Urbanem. Tento kurz mi čerstvě po absolvování vysoké školy otevřel oči. Ukázal složitosti nervového systému a kam všude zasahuje.Pochopila jsem, že pohybový aparát bez nervového a cévního systému zkrátka nemůže fungovat. Stejně tak mi kurz objasnil a připomenul zákonitosti fyziky (ty jsem od vystudování gymnázia tak trochu poztrácela) aplikované na lidské tělo.
V roce 2013 jsem absolvovala nejužitečnější kurz v mém životě a to nejen profesně, ale i osobně. Kurz paní Jarmily Čápové Bazální posturální programy. Tento kurz mne velmi posunul ve vnímání pacienta, vzájemné interakce při doteku, nacítění detailů. Od té doby jsem začala zřetelněji vnímat celistvost lidského organismu. Můj dotek se stal citlivějším a cílenějším.
Rok poté jsem si potvrdila, že emoce a pohybový aparát jsou spolu pevně spjaty. Po absolvování Body-psychoterapie jsem začala naslouchat a rozumět emocím, které mohou vyplout na povrch při práci s určitými oblastmi na těle.
A opět po ročním zažívání předchozího kurzu jsem začala svou praxi obohacovat o poznatky čínské medicíny ve Škole tradiční čínské medicíny MUDr. Doris Danielové. Zde jsem také pochopila, že je na čase věnovat pozornost méně kurzům a více praktikovat ve svém životě.

Více naslouchat, pozorovat, vnímat a nezabřednout do stereotypu ani v pohybu, ani ve stravě…v životě.

A koho by zajímal výčet všech kurzů a workshopů, které jsem absolvovala, tak je najdete zde>>. Ovšem mělo by zde být uvedeno mnohem více lidí. Některé jsem potkala jednou a svou myšlenkou mne popošťouchli v životě dál. Jiné potkávám pravidelně a stále mne obohacují. Všem moc děkuji!

Stáhnout e-book zdarma

Děkuji! E-book už míří do vaší schránky!