V minulém článku o barefoot obuvi jsem načala často omílané téma z pohledu dospělých a dospělé nohy. Znovu bych chtěla zdůraznit, že samotná barefoot obuv Vaše chodidla nezachrání. Pokud už chodidlo částečně ztratilo svou funkci a objevují se v něm různé blokády, vysoké napětí svalů a fascií, je třeba mu vrátit svou pružnost a to chce aktivní přístup. Pěkně o různých formách aktivního cvičení chodidla mluví Matyáš Kozma zde>>.

V tomto článku bych se ale ráda rozpovídala o dětské noze.

Dětské chodidlo na svět přichází měkké a tvárné.

Výsledný tvar si formuje dle různých odborníků až mezi 6. – 10. rokem.

Dětská fyzioterapie

Na začátek chci jen zmínit svou zkušenost s dětskou problematikou. Přestože jsem v minulosti absolvovala mnoho kurzů, kde se rozebírá do detailu vývojová ontogeneze (neboli jak se dítě od narození vyvíjí z pohledu pohybu, motivace, emocí, interakcí,…), tak jsem nechtěla o dětech učit ani psát, dokud nebudu mít dítě vlastní. Proč?

Protože to, jak reaguje dítě v ordinaci a jak reaguje celý den doma, je velký rozdíl.

Proto absolutně podporuji názor paní Čápové (úžasné a zkušené fyzioterapeutky), že s dětmi by měl pracovat opravdu zkušený dětský fyzioterapeut. Mám štěstí, že takového znám. A současně říkám, že já jím nejsem. Přesto bych ráda zprostředkovala své zkušenosti v kombinaci s tím, co vím. Aby rodiče měli šanci včas hledat odbornou pomoc, anebo zbytečně nepanikařili.

A jak to tedy vidím teď? Jako matka i fyzioterapeut?

Mám pocit, že se zkrátka počítá s tím, že se děti primárně rodí nemocné nebo s nějakými poruchami. Myslím, že je dobré částečně důvěřovat dětem, že vědí, co dělají. Samozřejmě nic se nesmí přehánět a je třeba znát určité záchytné body, které nás upozorní, že je třeba vyhledat odbornou pomoc.

Od narození jsem s naším synem absolvovala tolik preventivních vyšetření. V prvních dvou týdnech snad 3. A do 6ti týdnů to bylo pořád něco. Chyběla mi ale třeba jedna návštěva u fyzioterapeuta. Kolikrát jsme byli na vyšetření s kyčlemi.

Kdyby jedna návštěva u fyzioterapeuta byla hrazená pojišťovnami, mohlo by to pomoci mnohým otázkám a nejistotám obzvlášť v těch začátcích.

Existují sice kurzy i o psychomotorickém vývoji, ale spousta důležitých detailů v nich zaniká. Každé dítě je jiné a potřebuje tak i jiný přístup. A jak říká můj kamarád o nošení dětí například v tzv. klubíčku.

“Je klubíčko a klubíčko.”

A teď k těm nožkám.

Kostěný základ nohy se vyvíjí již ve třetím měsíci v maminčině bříšku. Po narození je již základ hotový a reaguje (formuje se) na impulzy svalů nohy. Svaly nohy jsou funkčně propojené se svaly celého těla.

Chodidlo a jeho klenby jsou tedy formovány již ve 3. měsíci v lehu na zádech.

V této poloze nohy reagují jak na kvalitně vytvořenou základnu těla, tak na samotnou hru noha-noha. To znamená, že dítě si mohutně stimuluje receptory v klenbě nožní a uvědomuje si, kde vlastně nohy má.

Klenba v tomto věku ale nebývá patrná, neboť je krytá tukovým polštářem. Důležitým okamžikem pro další práci svalů nohy je zapojení nohy do opěrné funkce a propojení s celým trupem při lezení. Všechny tyto činnosti fyzioterapeut hodnotí z pohledu kvality. A právě zde nastává rozdíl v názorech. Kvalita (jakým způsobem dítě leze, sedí, chodí) versus kvantita (jak rychle těchto činností dosáhne).

A jak se k tomu postavit jako rodič?

Urputně lpět na dokonalém a kvalitním provedení, nebo být vystresovaný, že Vaše dítě ještě nesedí, ale sousedovo již běhá po venku. Jako fyzioterapeut jasně volím kvalitu. Jako rodič jsem pochopila, že je třeba vybalancovat touhu po dokonalosti Vašeho dítěte a více pozorovat a reagovat.

Odbočka 1 U našeho bystrého a opravdu velmi zvídavého syna jsem měla pochybnost, zda-li dělám vše dobře (ano, i po těch všech odborných kurzech). Nechtěla mne pustit, a tak jsem ve 4. měsíci fyzioterapeuta navštívila a nelitovala jsem. Sám mi řekl důležitou věc, že ve 4. měsíci se lépe pracuje na změně, než v měsíci 6. či později, kdy už se lezení většinou objeví. Je to důvod, proč bych preventivní návštěvu fyzioterapeuta zařadila místo jedné návštěvy vyšetření kyčlí. Pak záleží na rodiči, jak s dítětem bude pracovat. Zda-li opravdu využije rad, či nikoliv.

Pokud máte dítě zvědavé, tak ať děláte, co děláte, prostě se začne brzy stavět. I kdybyste žili mezi 4 bílými zdmi, Vaše dítě se postaví, neboť na bílé zdi uvidí malou černou šmouhu. A začne obcházet nábytek, postýlku, cokoliv. Pro tento typ chůze ale není nutné hned kupovat obuv. Ochuzujeme tak dítě o zpětnou vazbu z plosky. Potřebuje tyto informace. Všimněte si, jak se jeho stabilita zhorší, když mu nasadíte i tlusté ponožky. Navíc v dnešní době máme všude kluzký povrch. O to důležitější pro jeho stabilitu bosá nožka je.

Odbočka 2 Samozřejmě je třeba vážit, kde dítěti ponožky necháme kvůli prochladnutí. Studená dlažba v zimě není ideálním povrchem. My máme téměř po celém bytě skládací puzzle, které neklouže a nestudí. Na druhou stranu jsou dnes ponožky nejen pro dospělé vyráběny s různými výztuhami. Je to pasivní stimulace navíc, která zbytečně dráždí některé svaly k přehnané aktivitě. Opět tak brání pružnosti nohy. A koupit obyčejné bavlněné ponožky je opravdu dřina.

Jak probíhá vyšetření nohy?

V ideálním případě by dítě mělo být vyšetřeno komplexně. Mnohá pracoviště toto již dnes v nabídce mají, ale nedělají to. Komplexní vyšetření totiž neznamená, že Vaše dítě bude vyšetřeno na 5 různých přístrojích a udělají se mu různé testy.

Výsledky se pak sepíší pod sebe jako rozsáhlá zpráva a vy odcházíte s tím, že Vaše dítě opravdu není v pořádku.

Toto není komplexní přístup!!! Je to souhrn výsledků, kde každý přístroj má mnohdy velmi striktně danou normu a téměř nikdo ji nesplní. Něco jako magické číslo cholesterolu.

Komplexní vyšetření zahrnuje pozorování pohybového chování dítěte jako celku. To se liší dle věku. Jinak se postupuje u kojenců, batolat, dětí předškolního věku, atd. Je zde velmi důležitá adaptace na prostředí, kde vyšetření probíhá. Toto pozorování je pak doplněné o sledování reakce nohy v různých situacích.

V mnoha ordinacích se hodnotí výška kleneb ve stoji. Autoři se ale opět různí v názorech, je-li stoj dynamická či statická činnost. Z toho se pak odvíjí, co vlastně od testu očekáváme. „Přikláním se k názoru, že stoj je dynamickým vyvažováním těžiště na principu obráceného kyvadla, a proto zde hrají roli svaly (Winter, 1995; Vařeka, 2002).“

Jedním z testů funkce nohy je Véleho test přenášení váhy ve stoji, kdy se hodnotí zapojení krátkých svalů nohy a dlouhých svalů lýtka. Pokud je funkce krátkých svalů nedostatečná, doporučuje autor právě chůzi v terénu (Véle, 2006). Doplnila bych zde, že v úzké a tvrdé botě s tlustou podrážkou chůze v terénu ztrácí smysl. O chodidle pak více informací píši v eBooku Prožij pohyb.

Co dělají vložky či pevná netvárná obuv?

Řešením první volby bývá mnohdy okamžité používání vložek do obuvi a všelijaké vystýlání. Toto má být ale řešením poslední volby poté, co aktivní terapie nezabrala. Obzvlášť, jde-li o děti.

Vložka sice způsobí dočasnou úlevu, což je to, na co dnes slyšíme. Současně ale lenivé svaly nechá lenivými a stáváme se tak na věky závislými na těchto pasivních doplňcích. Je tedy na nás zvolit: okamžité rychlé řešení x dlouhodobá pomalá cesta.

Podle čeho poznat, že je třeba vyhledat odbornou pomoc?

Velice orientačně lze říci, že se můžete orientovat podle postavení patní kosti ve stoji při pohledu zezadu. Osa patní kosti by měla být pokračováním osy lýtka a stehenní kosti. Další testy jsou pro laika opravdu složité na posouzení.

Řekla bych, že pokud máte pochybnosti, tak je dobré se na odbornou pomoc obrátit.

V tomto případě bych dala přednost zkušenému fyzioterapeutovi. Myslím si, že je to dobrá investice i v případě, že Vám pojišťovna návštěvu nehradí.

Na jedné konferenci jsme v diskuzi řešili právě to, že ordinace ortopedů jsou plné rodičů s dětmi s „plochou nohou“. Mnozí z ortopedů ale vidí, že stav není tak vážný, aby předepisovali vložky či jiné pomůcky. Chybí jim ale možnost řešení. Tyto potíže jsou totiž mnohdy otázkou prevence, která je pojišťovnami proplácená maximálně formou preventivních programů.

Tipy na závěr?

Pokud chcete preventivně něco udělat pro dětské nožky (a třeba i pro své), doporučuji si s nožkami co nejvíce hrát, ukazovat dítěti jejich vzájemný kontakt v lehu na zádech. Příjemná je i masáž, jejíž intenzitu poznáte dle reakce dítěte. Doporučuji i chůzi na boso v trávě, u moře v písku, po oblázcích či kůře stromů. Já osobně se nebráním ani bosé obuvi.

Child’s feet on the pebbles beach. Vacation background

Chodidlo potřebuje ukazovat všestranné stimuly.

Moderní je aplikace kinesio tapingu – lepení barevných pásek. Zde bych chtěla odradit od tejpování dle videa. Obzvlášť u dětí je třeba být šetrný s mírou tahu. Proto je dobré, aby Vás tejp naučil aplikovat fyzioterapeut, který si dítě vyšetří a aplikaci vymyslí přesně na tělo. Zároveň může kontrolovat měnící se stav chodidla a upravovat tak následnou aplikaci.

Tejpování se budu více věnovat v dalších článcích. Považuji ho totiž za velmi užitečnou DOPLŇKOVOU metodu, pokud je prováděna pod odborným dohledem. Nenahradí ale aktivní terapii. Novinky průběžně vkládám na facebookovou stránku PROŽIJ POHYB a můžete ji sledovat zde>>.

Komentáře

„Hraji si s lidským tělem a říkám tomu práce. K tomu jsem ukrutný puntičkář a tak pracuji s detaily. Ano, ano, to jsou ty titěrnosti v našem těle, duši, životě. Vás, kteří o nich nemáte ani ponětí, vedu k jejich poznání. Naopak vás, kteří je pitváte, se snažím upozornit na krásu života.“ Jsem autorkou 1. dílu trilogie Rozumné a vnímavé tělo. Jeho cílem je naučit Vás vnímat signály těla dříve, než propuknou v náhlý úraz či úpornou bolest. Mou snahou je spoléhat na úsudek, který se skládá jak z rozumu, tak z emocí. Ti jsou rovnocennými spolupracujícími partnery. A pokud chcete s odhalováním zákoutí těla začít pozvolna, doporučuji k přečtení příručku zdarma 7 oblastí na těle, které Vám vykouzlí klid v duši. Zde se snažím shrnout základní oblasti na těle, kterým je dobré věnovat pozornost. Všechny tyto knihy jsou výsledkem práce na projektu Prožij pohyb. Ten se zrodil před pár lety, aby pomáhal všem trenérům a lektorům pohybových aktivit naslouchat individualitám v lidském těle. Nyní je čas zpřístupnit tyto informace vám všem. Můj příběh si můžete přečíst ZDE>>

Stáhnout e-book zdarma

Děkuji! E-book už míří do vaší schránky!